ALV Donderdag 18 februari 2016

Aan; de leden en donateurs van Paardensportvereniging De Blijde Rijders.

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van Paardensportvereniging De Blijde Rijders.
Op donderdag 18 februari in de kantine van Stal de Ronde.
Meeldijk 1
3238 LC te Zwartewaal

19.30 uur: ontvangst met een kopje koffie of thee
20.00 uur: aanvang van de vergadering

De agenda en de notulen zijn rondgestuurd via de email.
Heeft u geen email gehad? Stuur even een mailtje naar: info@deblijderijders.nl