Algemene Leden Vergadering ’17

Aan; de leden en donateurs van Paardensportvereniging De Blijde Rijders.

Na overleg met het bestuur is er besloten dat de algemene leden vergadering van februari 2017 wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum. 

Zodra de datum bekend is zullen wij iedereen hiervan op de hoogte stellen.